2023-10-16 - Warsztaty ekologiczne pt. "Co to za system ten ekosystem"

Nasz program  adresujemy najpierw do szkolnych, wliczając w to najstarsze grupy przedszkolne, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. 

Dla przedszkoli i klas z nauczania wczesnoszkolnego proponujemy jednogodzinne warsztaty dotyczące drzew składające się głównie z zabaw i prostych ćwiczeń do wykonania.

Warsztaty dla dzieci starszych to pokazy, doświadczenia, prezentacje, gry symulacyjne. Warsztaty będą dotyczyły drzew (budowa, rola, podstawowe gatunki) oraz elementów nieożywionych czyli gleby i wody . W maksymalnym możliwym stopniu będą się odbywały pod gołym niebem, w otoczeniu szkół.

Co chcemy osiągnąć :

Cel główny :

Podniesienie poziomu wiedzy o składnikach i wartościach środowiska przyrodniczego. Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez podnoszenia  poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców.

Cele szczegółowe :

  1. Pokazanie „przyrody za progiem” czyli wartości przyrodniczych najbliższego otoczenia
  2. uświadamianie społeczeństwu  szans i korzyści jakie daje niezdegradowane środowisko przyrodnicze,
  3. zmiana postaw z biernych na czynne w odniesieniu do środowiska naturalnego,

 

Regulamin warsztatów

https://drive.google.com/file/d/11CI9BKT3t9zPl0qCElIrAY2LU5k-HZXC/view?usp=drive_link

Aktualności

tworzenie stron webon.pl