Centrum Edukacji Ekologicznej
Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. G.Morcinka ( w ZS nr 3)
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel: 512 950 909
e-mail: ziemiaimy@wp.pl


ekologia.pl - Polski Portal Ekologiczny

Aktualności


Ziemia i My na
Google sites

Jeżeli Nas lubisz to kliknij w przycisk "lubię to" znajdujący się w stopce strony
Co nowego? Coś nowego!18.08.2014.

Od września br. rozpoczynamy realizację programu  pt. Środowisko naturalne naszego regionu i jego ochrona". W ramach programu przeprowadzimy:
  • warsztaty dla przedszkoli i klas I-III  szkół podstawowych
  • warsztaty dla klas IV-VI szkół podstawowych
  • warsztaty dla młodzieży starszej
 Warsztaty będą kilkugodzinne , dostosowane do wieku uczniów, prowadzone  na terenie szkół i w ich najbliższym otoczeniu.Nasi trenerzy przyjadą do Was na zaproszenie danej szkoły/ placówki oiekuńczo-wychowawczej.
Program trwa od września 2014 do czerwca 2015 r. Warsztaty dla młodzieży starszej prowadzone będą w drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015.
Zainteresowane szkoły proszone są o zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres ziemiaimy@wp.pl.

Prowadzenie warsztatów jest bezpłatne, szkoły udostępniają pomieszczenie do prowadzenia warsztatów .

Zajęcia przeznaczone są dla szkół z terenu województwa śląskiego, szeroko pojęty okręg katowicki. Jeżeli szkoła położona jest w odległości większej niż 25 km od Dąbrowy Górniczej , możemy poprowadzić w niej warsztaty pod warunkiem zwrotu kosztów dojazdu trenera.15.06.2014.


Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza   serdecznie zaprasza  na konsultacje w sprawie zagospodarowania Parku Zielona, które odbędzie 20 sierpnia o godz. 17:00
w Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona (grillowisko) przy ul. Letniej 9.


W trakcie spotkania przewidujemy, krótkie podsumowanie dotychczasowych działań i przedstawienie Waszych sugestii zmian, a następnie wizję terenową po Parku Zielona, abyście mogli szczegółowo wskazać miejsca i obiekty, które wymagają większego zainteresowania, odnowy i rewitalizacji.


* dla najmłodszych konkurs plastyczny z nagrodami

* zapraszamy na rolkach, rowerach!


Zadecydujmy razem! Przyłącz i włącz się do zmiany!Projekt pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych na lata 2009-201406.08.2014
                       Ciekawy program -warto skorzystać

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym, semestralnym kursie internetowym połączonym z dwoma jednodniowymi warsztatami stacjonarnymi pt. „Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum”.

Kurs internetowy ze spotkaniami stacjonarnymi przeznaczony jest dla nauczycielek i nauczycieli WOS-u, języka angielskiego i języka polskiego (w pierwszym semestrze) oraz biologii, historii i plastyki (w drugim semestrze), pracujących w gimnazjum i zainteresowanych podnoszeniem własnych kompetencji w prowadzeniu zajęć z edukacji globalnej. Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają zaświadczenia o udziale w 2 warsztatach stacjonarnych oraz certyfikat potwierdzający kompetencje niezbędne do realizacji wysokiej jakości edukacji globalnej na zajęciach przedmiotowych.

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia do 5 września br. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej przydatnych informacji o programie i Kursach znajdą Państwo: TUTAJ

Poniżej znajdują się linki do formularzy. Linki poprowadzą Państwa do strony Społeczności CEO, na której należy się zarejestrować. Formularze zgłoszenia znajdują się w programie Edukacja globalna.

Link do formularza rekrutacyjnego dla przedmiotów: WOS, język angielski, język polski: TUTAJ

Link do formularza rekrutacyjnego dla przedmiotów: historia, biologia, plastyka: TUTAJ


05.08.2014

Nasze stowarzyszenie organizuje  wakacyjny  plener malarski. Odbędzie się on  21 sierpnia br. w Pałacu  Mieroszewskich w Będzinie.Zapewniamy materiały malarskie i opiekę merytoryczną  plastyka. Udział w plenerze jest bezpłatny. Dojazd i powrót uczestników z Będzina we własnym zakresie. Zaczynamy o godz. 11.00 , planowana godzina zakończenia to 14.00. W programie, oprócz malowania, zwiedzanie Pałacu z przewodnikiem. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać od poniedziałku 11.08.14. telefonicznie lub mailowo do naszego stowarzyszenia.

24.07.2014.

Osoby zainteresowane obszarem Natura 2000  Lipienniki w Dąbrowie Górniczej mogą pobrać broszurę pod adresem     http://www.misjanatura.fwie.pl/index.php/pl/warsztaty/16-lipienniki/210-opis-obszaru 

25.06.2014.

Ruszają kolejne  konkursy o tematyce ekologicznej
pt. "Jak ochronić świat"!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w:
  1.  konkursie plastycznym,
  2.  konkursie na wykonanie rzeczy użytecznej z odpadów oraz rzeczy niepotrzebnych.


Konkursy adresowane są do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.


Prace można nadsyłać do 12 października 2014 r.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Regulaminy  w zakładce działania/materiały edukacyjne/konkursy

Nagrody
dofinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
24.06.2014.

Nasze stowarzyszenie jako partner społeczny  bierze udział w programie "Zagłębiowski Park Linearny" - poczytajcie o tym przedsięwzięciu. Warto !

                                   Zadecydujmy razem o (zielonym) Zagłębiu!

 

Zagłębiowski Park Linearny to wspólna inicjatywa miast położonych w dolinie rzek Przemszy i Brynicy tworzących obszar funkcjonalny mający specyficzne problemy, będące wynikiem przemian społeczno-gospodarczych. Partnerstwo zostało zawiązane formalnie w 2013 umową partnerską, którą podpisali reprezentanci 7 jednostek samorządu terytorialnego: Dąbrowa Górnicza (Lider), Sosnowiec, Będzin, Psary, Sławków, Siewierz oraz Powiat Będziński. Sektor gospodarczy reprezentuje Zagłębiowska Izba Gospodarcza, naukowy Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej oraz organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu, Stowarzyszenie Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologiczno-Sportowych ODFRONTU, Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków „SOMA”, Stowarzyszenie Projekt Dorotka, Towarzystwo Przyjaciół Grodźca. Wsparcie przy realizacji jest udzielone również przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej oraz Związek Miast Polskich.

 

Obszary objęte projektem w poszczególnych gminach:

 

·       Park Zielona w Dąbrowie Górniczej;

·       Park miejski z Egzotarium w Sosnowcu;

·       Park Rozkówka, Małpi Gaj i Brzozowica w Będzinie;

·       Tereny zielone w Siewierzu (przy średniowiecznym zamku oraz nad rzeką Przemszą)

·       tereny rekreacyjno-sportowe nad rzeką Białą Przemszą w Sławkowie;

·       Park w Górze Siewierskiej w gminie Psary.

 

Celem projektu jest wypracowanie w ramach konsultacji społecznych wizji zagospodarowania w/w przestrzeni publicznych. W pierwszym etapie, w czerwcu i na początku lipca, przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców Zagłębia:

- Zapytamy jak żyje się w Zagłębiu, w jaki sposób mieszkańcy korzystają z zielonych terenów i jak spędzają tam wolny czas oraz o to, co należałoby poprawić. Innymi słowy, zapytamy, jakiego chcą Zagłębia. To pozwoli nam zdiagnozować stan obecny i określić kierunki działania – mówi Katarzyna Jurczak.

Po tych badaniach zostanie przeprowadzony cykl konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych gmin, gdzie będą mogli oni wypowiedzieć się na temat obszarów i zobaczyć wstępne koncepcje zagospodarowania terenów.

Obecnie w trakcie budowy jest serwis internetowy www.praklinearny.pl poświecony tematyce projektu, gdzie znajdą się wszystkie niezbędne informacje z nim związane oraz harmonogram konsultacji społecznych. Strona stanowić będzie miejsce konsultacji zagospodarowania poszczególnych elementów Parku, a także wyrażania opinii. Na stronie zostaną zamieszczone również ankiety internetowe, które dadzą możliwość do głosowania mieszkańcom m.in. nad: projektami do realizacji, nazwami obiektów, najlepszymi z ich punktu widzenia rozwiązaniami przestrzennymi.

W siedzibach jednostek samorządu terytorialnego, partnerów oraz instytucjach, z którymi współpracują będą dystrybuowane plakaty i ulotki informacyjno- promocyjne. Do dyspozycji zainteresowanych będą również pracownicy urzędów, którzy są zaangażowani w realizację projektu i posiadają wiedzę o poszczególnych etapach jego realizacji.

Konsultacje społeczne zostaną zakończone w sierpniu, następnie na podstawie wypracowanych dokumentów strategicznych i zebranych opinii zostaną stworzone warianty zagospodarowania poszczególnych przestrzeni publicznych.

 

Projekt w liczbach:

 

·       całkowita wartość:                                           2.685.375,00 zł

·       wartość kosztów kwalifikowanych:                     2.685.375,00 zł

·       wartość dofinansowania:                                  2.282.568,75 zł 

Poziom finansowania:

Środki EOG:                                  85,00%

Budżety Gmin:                          15,00%

Informacje o projekcie dostępne są na głównych serwisach internetowych poszczególnych Partnerów.

Projekt pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych na lata 2009-2014

                                                      


Zakończył się konkurs na scenariusz lekcji.


Przepraszamy za przedłużającą się ocenę prac. Ostateczny termin opublikowania wyników to 18 czerwiec br. W poniedziałek rozpoczniemy rozsylanie nagród do nagrodzonych osób.

https://sites.google.com/site/ziemiaimy/aktualnosci/wyniki-konkursow

03.06.2014.

Mamy już wyniki konkursu poetyckiego ! 
Laureatów zapraszamy 10. czerwca br. o godz. 10.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej przy ul.Kościuszki 25.
Nagrody zostaną rozdane w trakcie seminarium, które organizujemy w ramach prowadzonego programu dot. rozwoju zrównoważonego. Wasze pomysły jak ocalić świat będą wspaniałym wstępem do dyskusji. 
W dniu jutrzejszym roześlemy pocztą elektroniczną informacje do laureatów i wyróżnionych.
lista laureatów w zakładce działania/wyniki konkursów

27.05.2014.

Organizatorzy zapraszają na XXV spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

 

10 czerwca 2014, godz. 17.30

Kinoteatr Rialto

Katowice, ul. Św. Jana 24

 

Gościem KME będzie Joanna Tomaszkiewicz – ekspert oceny oddziaływania na środowisko

Temat:  Inwestorzy kontra przyroda - jak rozwiązywać konflikty środowiskowe”


www.klubmysliekologicznej.pl

http://www.facebook.com/pages/Klub-Myśli-Ekologicznej/217091571705537


23.05.2014.

Nasze stowarzyszenie przystępuje do realizacji programu edukacyjnego
pt. Natura 2000 za progiem - ekologia dla gimnazjalistów".

W ramach programu zapraszamy gimnazjalistów na seminarium 
dotyczące sieci Natura 2000 w naszym regionie.
W dniu 10 czerwca br. o godz.10.00 zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 25

Program seminarium:

1. Wartości przyrodnicze obszarów naturowych w regionie - dr Teresa Nowak - Uniwersytet Śląski,

2. Geoportal RDOŚ  dot. walorów przyrodniczych województwa śląskiego - pokaz  internetowy  Przemysław  Skrzypiec - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach


Zainteresowane osoby i grupy proszone są , ze względów organizacyjnych, o przesyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres ziemiaimy@gmail.com 
Udział w seminarium  jest bezpłatny.

    Program realizowany jest przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej              i dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.


 
20.05.2014.

Ekologiczne weekendy

Tak jak w latach ubiegłych poprowadzimy zajęcia ekologiczne podczas imprez plenerowych.
Zapraszamy na wspólną zabawę i naukę w następujących terminach i miejscach :

          24.05.14.- Piknik Rodzinny w Dąbrowie Górniczej - będziemy od godz.12.00 na boisku                                         Zespołu Szkół  nr 2 przy ul Prusa
31.05.14 - warsztaty ekologiczne z okazji zbliżającego się Dnia Ochrony Środowiska,  w ramach Dni Dąbrowy  Górniczej - będziemy od godz.12.00 w Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej
Wspólnie z firmą Alba z Dabrowy Górniczej organizujemy zbiórkę elektrośmieci - dla oddających , drobne upominki.

13.06.14. - warsztaty ekologiczne z okazji  Dnia Ochrony Środowiska w Katowicach-Ligocie w Parku Naukowo-technologicznym Euro-Centrum w ramach rodzinnego pikniku Nauki i Kultury. Będziemy tam w godz. 17.00-21.00

Zajęcia przeznaczone są dla osób indywidualnych i oczywiście bezpłatne.

Zapraszamy!

================================
Uwaga! Ciekawa inicjatywa znad Bałtyku !


18.05.2014 r.


W dniu 3 czerwca br. w Dąbrowie Górniczej  organizujemy warsztaty dla nauczycieli dot. zasad rozwoju zrównoważonego.

Ogłoszenie o warsztatach


Warsztaty są częścią programu "Rozwój zrównoważony - rozwojem dla przyszłości"  dofinansowanego przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

===============================================

Organizatorzy  zapraszają na XXIV spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

 

22 maja 2014, godz. 18.00

Kinoteatr Rialto

Katowice, ul. Św. Jana 24

 

Gościem KME będzie Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – ornitolog, ekolog, dyrektor Instytutu Zoologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ekspert Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC)

 

Temat:  Robimy dobry klimat dla przyrody?”


www.klubmysliekologicznej.pl

http://www.facebook.com/pages/Klub-Myśli-Ekologicznej/217091571705537


01.05.2014 r.

Przedłużamy do 15 maja br. termin nadsyłania wierszy na nasz konkurs poetycki pt. Jak ochronić świat". Bardzo niewiele prac wpłynęło do tej pory . Szkoda.
Regulamin w zakładce działania/materiały edukacyjne

Trwa ocena prac -20.05.14.

07.04.2014. r.


Powoli zbliża się Dzień Ziemi, który w tym roku wypada w okresie świątecznym. Mimo tego planujemy zorganizowanie kilku imprez. Będą to :

_ Dzień Ziemi w Ząbkowicach - w dn. 16.04.2014. poprowadzimy warsztaty w Domu Kultury w
  Dąbrowie   Górniczej - Ząbkowicach dla młodzieży z pobliskich szkól ,

- Dzień Ziemi w CH Pogoria w dn. 30.04.2014 - gry i zabawy ekologiczne (zmiana terminu !)

- Dzień Ziemi  w Błędowie
w dn. 25.04.2014 - gra terenowa na zielonych terenach miasta


Zapraszamy do współpracy i udziału.


04.04.2014 r.

Zapraszamy na event ekologiczny w CH Platan w Zabrzu!

11 kwietnia br. w godzinach 10.00 - 19.00 nasze stowarzyszenie poprowadzi warsztaty ekologiczne dla dzieci. Oprócz tego w centrum czeka wiele atrakcji m.in. konkursy z nagrodami. prowadzona będzie też zbiórka elektrośmieci. Zapraszamy każdego, kto będzie w pobliżu - osoby indywidualne będą mogły wziąć udział w warsztatach od 17.00.


19.03.2014 r.

Mamy jeszcze możliwości przyjechania do szkól  gimnazjalnych z warsztatami dotyczącymi rozwoju zrównoważonego. Zajęcia są bezpłatne i dotyczą szkól regionu katowickiego (w szerokim pojęciu).

Warsztaty dofinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


===============================================================
========

Rusza nowa edycja konkursów dla dzieci i młodzieży.
W tym roku tytułem wiodącym  jest pytanie

 "Jak ochronić świat".

regulamin w zakładce działania


W marcu zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim. Konkursy plastyczne ogłosimy
pod koniec maja.


11.03.2014 r.

Mini warsztaty ekologiczne w CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej

Zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie dzieci, w dniach 11 i 20marzec do Centrum Handlowego Pogora.W godzinach od 11.00 do 16.00, a jutro nawet do 18.00 będziemy prowadzić warsztaty ekologiczne dla chętnych. W programie m.in. robienie serduszek z papieru czerpanego, eko-wyklejanki, zagadki ekologiczne.
 Szukajcie nas naprzeciwko kas Reala.Wstęp wolny.12.02.2014 r.

Od następnego tygodnia uruchamiamy punkt konsultacyjny dotyczący rozwoju zrównoważonego. W każdy wtorek w godz. 17.00 -18.00 przedstawiciel stowarzyszenia będzie dyżurował  w Centrum Handlowym Pogoria w  Dąbrowie Górniczej  na stoisku Miejskiego Centrum Informacji. Można tam będzie także uzyskać bezpłatne materiały edukacyjne, informacje o prowadzonych przez nas akcjach i in.


11.02.14 r.

Rozpoczynamy realizację programu "Rozwój zrównoważony - rozwojem dla przyszłości"  na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. 
W ramach programu  będziemy prowadzić następujące  działania:

-warsztaty w przedszkolach i szkołach podstawowych,

-warsztaty w gimnazjach

-warsztaty dla nauczycieli

-konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji (już ogłoszony)

- warsztaty terenowe dot. odnawialnych źródeł energii.

Program realizowany będzie do 30.11.2014 r. i dofinansowany jest przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza.  Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłaszanie się  przez pocztę elektroniczną ziemiaimy@wp.pl


02.02.14 r.


  W dniu 14 lutego br. Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Fundacją Godne Życie organizuje akcję „Dąbrowa kocha recykling”.

Tego dnia będzie można oddać zużyte baterie w zamian za lizaki -serduszka. Czekamy na Was w godzinach 17.00 – 19.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Dąbrowie Górniczej
  ul.Kościuszki 25   oraz w godzinach 16.00-18.00
w CH Pogoria
w Miejskim Punkcie Informacyjnym.
Bądź Eko , weź serduszko, chroń środowisk
o.

Do akcji włączyło się 70 miast w całej Polsce. W ramach akcji mieszkańcy będą zamieniać stare i zużyte baterie na lizaki- czerwone serca. W ostatnim roku w Polsce wprowadzono na rynek ok. 400 mln sztuk baterii - czyli ok. 10 tys ton. Zużyte baterie z uwagi na swój skład chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich typu: ołów, czy rtęć mogą być odpadami niebezpiecznymi. Zużyte baterie powinny być zatem segregowane i utylizowane w specjalnych instalacjach. Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska ma obowiązek zebrać selektywnie w 2014 roku 35% baterii z rynku (ok. 3. 500 ton)!
 
Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem EkoWalentynek jest podróżnik i ekolog Dominik Dobrowolski (www.cycling-recycling.eu).Głównym partnerem jest firma Samsung. Recykling zebranych baterii zapewniają firmy Remondis Electrorecycling i Electro-System Organizacja Odzysku.

 


W ramach realizowanego przez nas programu z zakresu edukacji globalnej
pt. "Środowisko - ja i Ty"  czekamy na projekty młodzieży dotyczące naszego wpływu na środowisko w skali globalnej. Przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Termin nadsyłania prac w formie cyfrowej to 8 listopad 2014 r.

Konkurs zakończony

Szczegółowe zasady w zakładce Działania.

Wyniki konkursu znajdziecie w zakładce działania/wyniki konkursów.

Zdjęcia z konferencji podsumowującej program połączonej z wręczeniem nagród można zobaczyć na naszym facebookowym profilu.

======================================================================

Konkurs dla nauczycieli i edukatorów na scenariusz zajęć dotyczących rozwoju zrównoważonego .Zapraszamy do udziału.

Najciekawsze scenariusze opublikujemy na naszej stronie internetowej w czerwcu 2014 r.

Nagrody dla laureatów dofinansowane są przez WFOŚiGW w Katowicach.

regulamin

Konkurs trwa


Do góry


        

 

     Do góry

 


.


 
Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej - organizacja pożytku publicznego
WebOn.pl