O nas

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. popularyzowanie idei rozwoju zrównoważonego,
  2. tworzenie klimatu wśród społeczności lokalnych do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w zakresie ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu,
  3. prowadzenie działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i oświatowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  4. organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów itp.,
  5. prowadzenie działalności wydawniczej,
  6. tworzenie bazy służącej prowadzeniu edukacji środowiskowej,
  7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  8. prowadzenie biblioteki, gromadzenie materiałów popularyzacyjnych, pomocy dydaktycznych i udostępnianie ich osobom zainteresowanym,

Od 2008r. jesteśmy członkiem Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl

Od 29 lutego 2008r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego

 

Dokumentem określającym ramy naszej działalności jest statut stowarzyszenia:

https://drive.google.com/file/d/1pL2YxAD_oz8jBpgYQFeaSpZLNs-6fkwd/view?ths=true

 

Krótka prezentacja naszych działań przez pierwsze 20 lat istnienia stowarzyszenia.

 https://drive.google.com/file/d/1Ps87wiyfnvjt0n8tHXqQ16SLNFQ6_Jt7/view?usp=share_link

 

 

 

Skład zarządu stowarzyszenia:

Prezes: Grażyna Morcinek-Kalita     
        
 

Wiceprezes: Ewa Gayczak 

                                       

Skarbnik: Jadwiga Trzcina

                  


MANAGEMENT BOARD:
Chairman: Grażyna Morcinek-Kalita
Vice-chairman: Ewa Gayczak
Paymaster: Jadwiga Trzcina

 

Aktualności

Sprawozdania z działalności stowarzyszenia:  https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl
wpisz nr KRS 0000004050. Najnowsze za 2021 rok.

tworzenie stron webon.pl