Kontakt

Kontakt                                                                                                 Contact

Stowarzyszenie Ziemia i My                                             Earth and Us

Centrum Edukacji Ekologicznej                                 Ecological Centre of Education

ul. Gustawa Morcinka 4 (w SP 29 )                                 Gustawa Morcinka 4 St.

41-303 Dąbrowa Górnicza                                              41-303 Dąbrowa Górnicza

telefon: 512 950 909                                                     No. 512 950 909

e-mail: ziemiaimy@wp.pl

KRS 000 000 4050                                                          NCR no. 000 000 4050

REGON  276682340                                                        CRO no. 276682340

NIP 629-21-99 571                                                         Tax Reference no. 629-21-99-571

nr konta bankowego

BNP PARIBAS  S.A.O/Dąbrowa Górnicza                              Bank Account no.

76 2030 0045 1110 0000 0235 2830                           76 2030 0045 1110 0000 0235 2830

Adres korespondencyjny

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul.Sienkiewicza 6a

tworzenie stron webon.pl