2023-02-11 - EkoWalentynki 2023

Jak co roku włączamy się w ogólnopolską akcję EkoWalentynki. Od 14 lutego czyli Dnia Zakochanych do 22 kwietnia czyli Dnia Ziemi zbieramy zużyte baterie i drobne elektrośmieci. Jednak tylko 14 lutego będzie można otrzymać w podziękowaniu  lizaki-serduszka.
W tym dniu czekamy na Was w Bibliotece Głównej w Dąbrowie Górniczej  w godzinach 16.00-19.00. Kto będzie chciał może spróbować odpowiedzieć na pytania dotyczące śmieci i sprawdzić swoją wiedzę.
Natomiast przez cały czas trwania akcji można będzie wrzucać baterie i elektrośmieci do specjalnych,oznakowanych skrzynek, które będą stały w Bibliotece Głównej i w Centrum Aktywności Obywatelskiej .

Akcję EkoWalentynki zainicjował i koordynuje podróżnik-ekolog Dominik Dobrowolski. Akcja jest organizowana od 2010 r. Do tej pory zebrano już ponad 10 mln zużytych baterii!

Startujemy oczywiście razem ze Św. Walentym 14 lutego 2023 i kończymy na Dzień Ziemi 22 kwietnia 2023.

Celem akcji jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W „EkoWalentynkach” (pierwsza edycja w 2010 r.) uczestniczyło do tej pory ponad 1000 lokalnych partnerów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii.

Warto wiedzieć, jak wygląda zbiórka i recykling baterii i elektroodpadów w naszym kraju. W roku 2020 w Polsce osiągnięto 45 proc. poziom zbiórki baterii i akumulatorów (zebrano ok 67 tys. ton!). Zdecydowana większość wprowadzanych na rynek baterii i akumulatorów to baterie przemysłowe i samochodowe. Osiągnięto także wymagany 60 proc. poziom zbiórki elektrośmieci (ok. 420 tys. ton). Minimalne poziomy zbierania dla elektroodpadów zgodnie z prawem wzrastają każdego roku. W roku 2021 wymaganie to ponownie wzrosło o 5 punktów procentowych i minimalny poziom zbierania wynosić będzie 65 proc. średniorocznej masy wprowadzonej na rynek.

Poziomy zbierania dla baterii na razie pozostają bez zmian. Ważnym elementem pozwalającym na osiąganie rosnących poziomów zbierania jest właściwe i wystarczające finansowanie.

Od 2005 roku w Polsce działa system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oparty o organizacje odzysku, które w imieniu podmiotów wprowadzających nowy sprzęt na rynek, realizują obowiązki w zakresie organizowania systemu zbierania i recyklingu elektroodpadów. Organizacje działające na polskim rynku, w tym Electro-System Organizacja Odzysku i Europejska Platforma Recyklingu przeznaczyły już na ten cel ponad miliard złotych i z roku na rok ich wydatki są wyższe. ROP w obszarze baterii realizowany jest z kolei przez tzw. podmioty pośredniczące, działające na podobnych zasadach jak organizacje odzysku. REMONDIS Electrorecycling Polska oraz Europejska Platforma Recyklinguu od wielu lat realizują obowiązki także w tym zakresie. Zwiększenie zbiórki i recyklingu wymaga ciągłej edukacji ekologicznej społeczeństwa. To także zadanie organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących. Partnerzy projektu #EkoWalentynki na działania edukacyjne wydają rocznie blisko 2 miliony złotych. Ważne jest również, aby obok edukacji, konsumenci mieli możliwość łatwego pozbycia się niepotrzebnych urządzeń na różne, dopasowane do ich potrzeb sposoby. Obecnie wielkopowierzchniowe sklepy handlujące sprzętem mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta w miejscu dostawy. W tego typu placówkach można też zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt, niezależnie od tego czy kupuje się nowy produkt czy nie.

Coraz ważniejszą rolę spełniają również PSZOKi (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych), gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać swoje m.in. elektroodpady oraz zużyte baterie. Funkcjonują równie projekty nieodpłatnych odbiorów bezpośrednio z domu. Przykładem takich działań jest projekt DECYDUJESZ.PL prowadzony przez REMONDIS Electrorecycling Polska i Electro-System Organizacja Odzysku, w ramach którego zapewniany jest nieodpłatny odbiór wielkogabarytowych urządzeń typu pralki czy lodówki.

Partnerami obchodów „EkoWalentynki 2023” w Polsce są: REMONDIS Electrorecycling Polska., Electro-System Organizacja Odzysku i Europejska Platforma Recyklingu – firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu zużytych baterii oraz elektroodpadów.

https://www.remondis-electro.pl/

 

https://www.electro-system.pl/

 

https://erp-recycling.org/pl-pl/

Aktualności

tworzenie stron webon.pl