2022-01-16 - EkoWalentynki 2022

Do tej pory w akcji EkoWalentynki , organizowanej od 10 lat, wzięło udział ponad 1000
partnerów w całej Polsce, ponad milion zebranych zużytych baterii.
A jak wygląda zbiórka i recykling baterii i elektroodpadów w naszym kraju?
W  roku 2020 w Polsce osiągnięto 45% poziom zbiórki baterii i
akumulatorów (zebrano ok 67 tys. ton!). Zdecydowana większość
wprowadzanych na rynek baterii i akumulatorów to baterie przemysłowe i
samochodowe. Osiągnięto także wymagany 60% poziom zbiórki elektrośmieci
(ok. 420 tys. ton). Minimalne poziomy zbierania dla elektroodpadów
zgodnie z prawem wzrastają każdego roku. W roku 2021 wymaganie to
ponownie wzrosło o 5 punktów procentowych i minimalny poziom zbierania
wynosić będzie 65% średniorocznej masy wprowadzonej na rynek. Poziomy
zbierania dla baterii na razie pozostają bez zmian.
Ważnym elementem pozwalającym na osiąganie rosnących poziomów zbierania
jest właściwe i wystarczające finansowanie. Od 2005 roku w Polsce działa
system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oparty o
organizacje odzysku, które w imieniu podmiotów wprowadzających nowy
sprzęt na rynek, realizują obowiązki w zakresie organizowania systemu
zbierania i recyklingu elektroodpadów. Organizacje działające na polskim
rynku, w tym Electro-System Organizacja Odzysku i Europejska Platforma
Recyklingu przeznaczyły już na ten cel ponad miliard złotych i z roku na
rok ich wydatki są wyższe. ROP w obszarze baterii realizowany jest z
kolei przez tzw. podmioty pośredniczące, działające na podobnych
zasadach jak organizacje odzysku. REMONDIS Electrorecycling Polska oraz
Europejska Platforma Recyklingu od wielu lat realizują obowiązki także w
tym zakresie.
Zwiększenie zbiórki i recyklingu wymaga ciągłej edukacji ekologicznej
społeczeństwa. To także zadanie organizacji odzysku i podmiotów
pośredniczących. Partnerzy projektu #EkoWalentynki na działania
edukacyjne wydają rocznie blisko 2 miliony złotych. Ważne jest również,
aby obok edukacji, konsumenci mieli możliwość łatwego pozbycia się
niepotrzebnych urządzeń na różne, dopasowane do ich potrzeb sposoby.
Obecnie wielkopowierzchniowe sklepy handlujące sprzętem mają obowiązek
nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta w miejscu dostawy. W
tego typu placówkach można też zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt,
niezależnie od tego czy kupuje się nowy produkt czy nie. Coraz
ważniejszą rolę spełniają również PSZOKi (punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych), gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać swoje
m.in. elektroodpady oraz zużyte baterie. Funkcjonują równie projekty
nieodpłatnych odbiorów bezpośrednio z domu. Przykładem takich działań
jest projekt DECYDUJESZ.PL prowadzony przez REMONDIS Electrorecycling
Polska i Electro-System Organizacja Odzysku, w ramach którego zapewniany
jest nieodpłatny odbiór wielkogabarytowych urządzeń typu pralki czy
lodówki.
Partnerami obchodów „EkoWalentynki 2022” w Polsce są: REMONDIS
Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE
S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku
Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce
poziom odzysku i recyklingu zużytych baterii oraz elektroodpadów.
#RemondisElectrorecycling #Remondis #ElectroSystem
#EuropejskaPlatformaRecyklingu  #EuropeanRecyclingPlatform
#ElektroŚmieci #ElektroOdpady #ElektroGraty #zsee #weee #zerowaste
#recycling #ochronaśrodowiska #workingforthefuture #zakładprzetwarzania
#edukacja #edukacjaekologiczna #decydujeszpl #Smarti #GreenTeam
#DominikDobrowolski #CyclingRecycling
Pomysłodawca i koordynator akcji #EkoWalentynki w Polsce,
Dominik Dobrowolski ,

Aktualności

tworzenie stron webon.pl